Buurt-WhatsApp Buggenum

Sinds juni 2016 heeft Buggenum een Buurt-WhatsApp-groep waar onveilige situaties gemeld kunnen worden. Ook de bijbehorende WhatsApp-bordjes die aan verschillende toegangswegen geplaatst zijn, hebben een remmende werking op personen met snode plannen.
Inmiddels zijn er 43 deelnemers en 3 coördinatoren. Voor een optimale spreiding zou het beter zijn als zich nog meer mensen uit Buggenum aanmelden. Wilt u  meewerken aan de veiligheid van ons dorp, dan kunt u zich aanmelden als lid van de Buurt-WhatsApp-groep via e-mailadres: buurtwhatsappbuggenum@gmail.com. Geef daarbij uw naam, adres, e-mailadres en mobiele telefoonnummer door.  Lees meer over spelregels en uitleg door op deze link te klikken.