Corona-team Buggenum

Het Coronavirus grijpt om zich heen en dat zal wellicht nog enige tijd duren. Natuurlijk zijn inwoners van Buggenum al voor elkaar in de weer.

Daarnaast gaat een aantal initiatiefnemers, via ‘Corona-team’ Buggenum, hulpacties coördineren. Dat werkt efficiënter en ermee wordt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. Het Corona-team brengt vraag en aanbod bij elkaar. Dus mensen die……

hulp nodig hebben en anderen die kunnen helpen met:

  • boodschappen doen
  • telefooncirkel (tegen eenzaamheid)
  • hondenuitlaat/dierenverzorging enz.

Vandaag of morgen valt bij iedere inwoner van Buggenum en van het Haelense Broek een flyer in de bus, met daarin ook de namen van de contactpersonen.

We vertrouwen erop dat we met z’n allen deze crisis dan ook weer goed doorkomen.

Sterkte en zorg goed voor elkaar

Corona-team Buggenum
De Dorpsraad, de Zonnebloem, De seniorenvereniging, de VIVO