Eerste zaadje gelegd voor fietsbrug

BrugplanEen lang gekoesterde wens van menig Buggenummer is dat er een betere fietsverbinding komt met de oostelijke kant van de Maas. Deze brug is erg belangrijk is voor het woon- werkverkeer. Natuurlijk vaart het toerisme ook wel bij een dergelijke brug. Beelden daarbij zijn dat een fietsbrug opgehangen wordt aan de spoorbrug.
Werkgroep verkeer en vervoer van de Dorpsraad heeft dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet en is draagvlak aan het creëren voor daadwerkelijke realisatie.  Ook de Provincie Limburg propageert sterk woon-/werkverkeer per fiets. De gemeente Leudal heeft de fietsbrug, in kader van ‘Ôs Dörp’, opgenomen in Kadernota 2017. Tijdens de begrotingsbespreking in november wordt beslist of er geld beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek en eventuele bouw.

Brugplan