Geweldige deelname Inspiratieboeken

Het is al weer een tijdje geleden dat de Inspiratieboeken rond zijn gegaan door Buggenum. De deelname was echte geweldig, van alle adressen deed 57,7% mee! Dat is in nog geen enkel dorp vertoond. Zonder  de Corona pandemie was het percentage wellicht nog hoger geweest. Ook alle leeftijdscategorieën deden mee. De uitkomsten zijn dan ook meer dan representatief en vormen een goede basis voor toekomstige activiteiten.

In totaal zijn er 1110 ideeën verzameld. Er zijn veel leuke en verrassende ideeën bij. Sommige gaan over de ontwikkeling van Buggenum als dorp en andere over heel specifieke onderwerpen. Sommige kunnen we als dorp zelf oppakken, voor andere is samenwerking met andere partijen nodig.

Hoewel de Dorpsraad staat te popelen om deze ideeën met iedereen te delen, moeten de voorgenomen vervolgactiviteiten door de pandemie voortdurend verschoven worden. Gehoopt wordt dat begin 2021 kleinschalige bijeenkomsten met inwoners plaats kunnen vinden. Kan dat niet dan zoeken we een andere manier om de ideeën en voortgang met elkaar te bespreken.

Jammer dat deze vertraging optreedt, maar de gezondheid van de Buggenumse inwoners heeft prioriteit. Deze tegenvaller valt in het niet bij wat mensen meemaken die Corona krijgen of die door deze pandemie in een isolement raken.

Het blijkt dat sommige mensen de Inspiratieboeken gemist hebben. Ideeën blijven welkom. Ze kunnen nog gedownload worden en bij het secretariaat van de Dorpsraad, Bergstraat 18 in de bus gedaan.

Dorpsraad Inspiratieboek invulformulier

Iedereen extra sterkte gewenst de komende periode.