Harrie Sleutels erelid Dorpsraad Buggenum

Wat niemand geloofd zou hebben is dat Harrie Sleutels vertrokken is uit Buggenum. Harrie is namelijk het gezicht van Buggenum! Je kunt het zo gek niet bedenken of hij speelde een rol in veel activiteiten die de leefbaarheid van Buggenum ten goede komen. Zowel vanuit de Dorpsraad als vanuit het verenigingsleven.
In de Dorpsraad was hij niet alleen kartrekker, maar ook de uitvoerder van veel activiteiten. In de periode van 2008 tot 2015 toen hij voorzitter was, had hij er een dagtaak aan. Maar ook daarna als bestuurslid en coördinator van werkgroep natuur en milieu bleef hij onverminderd alert en actief. Zijn activiteiten strekten zich uit van de aanpak van  grote en zware dossiers, tot het uitvoeren van allerlei praktische werkzaamheden.
De activiteiten van Harrie kenmerken zich door kwaliteit, vechtlust, doorzettingsvermogen en spitsvondigheid. Waar anderen afhaken, gaat hij door.
De dossiers Zevenellen en Buggenummerveld kent hij door en door. Zijn kennis van processen en procedures zijn uniek. Evenals zijn onverminderde inzet om de omgeving mooier maken. Hiervan zijn  het Buggenummerbroek  met het Klauterbrook en de vluchtpaden ultieme voorbeelden. Maar ook leverde hij praktische ‘handjes’ zoals meedoen met opschoonacties, bloembollenplanten, steiger bouwen ivm dijken, chauffeur op de wensbus, organisatie van de duofiets, de weg die aangelegd werd, nadat de spoorwegovergang aan de Berikstraat gesloten werd en ga zo maar door.
De Dorpsraad wilde zijn vertrek dan ook niet zomaar voorbij laten. Tijdens de laatste bijeenkomst is Harrie Sleutels benoemd als erebestuurslid van de Dorpsraad. Dit als dank voor zijn vele werkzaamheden. En tevens is zo een lijntje uitgezet waardoor hij hopelijk met Dorpsraad Buggenum verbonden blijft.