Help mee: bus terug in Buggenum!

Het verdwijnen van de lijnbus is niet goed voor de bereikbaarheid van Buggenum. De Dorpsraad wil zich daar niet bij neerleggen. Zeker niet omdat de Provincie de toezegging deed dat de bus zou blijven en dit ook in de Aanbesteding had opgenomen.
Tijdens de bijeenkomst waarin bleek duidelijk werd dat Buggenum de bus moest gaan missen, is met de Gedeputeerde van de Provincie en met Arriva afgesproken na een half jaar te evalueren en eventuele problemen op te lossen. De Dorpsraad Buggenum heeft daarbij uw hulp nodig. Zonder uw ervaringen, hebben we onvoldoende in handen om stevig het gesprek aan te gaan.

We vragen u daarom uw mogelijk ervaringen en klachten over de het gemis van de bus op papier te zetten. Het gaat daarbij om uw ervaringen met de shuttlebus en de opstapplaatsen waar u nu gebruik van maakt.  Hoe u het opstappen in Haelen en Nunhem ervaart en hoe het reserveren van de shuttlebus verloopt. Ook hoe familie of vrienden u kunnen bereiken, kan een punt zijn. Houd daarbij in gedachte dat de Wensbus geen alternatief is voor openbaar vervoer.
Sommige mensen hebben gereageerd. Zij hoeven nu niet opnieuw te reageren, hun klacht wordt al meegenomen. Een handvol klachten zet helaas geen zoden aan de dijk. Daarom de oproep aan u om te reageren, is de laatste kans.
Een klein briefje met naam, adres en klacht is al voldoende.
Inleveren voor 11 september 2017
bij:

  • Harrie Sleutels: Holstraat 6 te Buggenum of bij
  • Ton Metsemakers, Arixweg 6 te Buggenum.