Hoger beroep mestopslag en -bewerking

De Dorpsraad heeft 21 april j.l. namens 40 inwoners van Buggenum Hoger Beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de voorgenomen opslag van mest en het bewerken van drijfmest op het Zevenellenterrein. Dit met een, niet meer van deze tijd zijnde,  hout gestookte cv-installatie. En met mestopslag in verwaarloosde olietanks die al eens gelekt hebben. Veel inwoners van Buggenum maken zich grote zorgen vanwege te verwachten geuroverlast, waardevermindering van woningen, impact op de gezondheid en toenemende verkeersdrukte. De voorgestelde aanpak van initiatiefnemer Jos Mousset b.v. zal de leefbaarheid van Buggenum in ernstige mate negatief beïnvloeden. De Dorpsraad ondersteunt daarom de inwoners bij het complexe juridische proces. Te meer ook omdat de Gemeente Leudal al een omgevingsvergunning heeft verleend voor:

  • het bouwen van een loods voor mestverwerking en cv-installatie op basis van een houtgestookte kachel;
  • het bouwen van drie opslagsilo’s;
  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het Bestemmingsplan.

Voor meer informatie lees  Onderbouwing Hoger Beroep mestopslag