Hoopvolle actie of…..?

Komt de bus terug naar Buggenum? Dat zou je wel opmaken uit deze actie waarbij het bushokje, dat al bijna twee jaar niet meer gebruikt wordt, een grondige schoonmaakbeurt krijgt. Of moeten we meer denken in de lijn van de volgende parabel? Ruim 200 jaar stond iedere dag op een vaste plek in een kasteeltuin een wachter. Niemand wist meer waarom. Maar men was er zo aan gewend dat er ook geen vragen gesteld werden. Totdat uiteindelijk een kasteelheer, die nogal ‘op de centen’ was, zich afvroeg waarom die wachter daar stond. Na grondig historisch onderzoek bleek dat, in de tijd dat tulpen schaars en duur waren, de wachter ervoor moest zorgen dat een zeldzame tulp niet vertrapt werd.  Toen de tulp verdwenen was, dacht er echter niemand aan de functie op te heffen.
Mogen we concluderen dat: de bus terug komt? Of dat de beheerder van het bushokje niet voldoende op ‘op de centen zit’?  En dat als dergelijke zinloze acties geschrapt worden, er financiële ruimte komt om de lijndienst weer door Buggenum te laten rijden?