Olietanks verdwijnen

Komende week start de sloop van de olietanks op het Zevenellenterrein. Hiermee gaat een wens van Buggenumse inwoners in vervulling. De voorziene mestopslag in die tanks baarde nl. grote zorgen. Inwoners en de Dorpsraad procedeerden hier dan ook tegen. Ook landschappelijk gezien is het goed dat de tanks verdwijnen.  Zij domineren het mooie Buggenumer broek.
De sloop van de tanks gaat ongeveer 2 maanden duren. Daarna wordt de grond klaar gemaakt voor verdere ontwikkeling.
Helaas nemen de zorgen over de toekomstige ontwikkelingen op het Zevenellenterrein met de sloop van de olietanks niet af. Op dit moment is er kans dat er twee mestverwerkende bedrijven komen. En met de beoogde komst van meer bedrijven, die afval uit de agrarische en foodsector verwerken, is het risico op stankoverlast zeer groot. En dat niet alleen in Buggenum, maar in de wijde omgeving.

Inwoners van Buggenum stellen dan ook als voorwaarde voor vestiging van nieuwe bedrijven op het Zevenelleterrein: 0% stankoverlast.