Onthulling inspiratieboeken Buggenum 2030

Eindelijk kon de inhoud van de Inspiratieboeken gedeeld worden met de inwoners van Buggenum.  In die boeken legden de inwoners van Buggenum vast hoe zij vinden dat Buggenum er over 10 jaar uit zou moeten zien.
De Dorpsraad organiseerde  een goed bezochte Inspiratieavond die startte met een ludieke film, gemaakt door en met inwoners van Buggenum. Vervolgens kwamen de ideeën aan bod.

De volgende onderwerpen haalden de top-5: weer een busdienst door Buggenum, een fietsbrug over de Maas, het nemen van verkeersmaatregelen, meer groen en natuur en het behoud van de basisschool.

Andere activiteiten die hoog scoorden waren: beter onderhoud trottoirs, betaalbare woningbouw voor jongeren en ouderen, een dorpsfeest, schone industrie op Zevenellen, het versterken van de identiteit van Buggenum met name het dorpsaanzicht en de vluchtpaden, het inpassen van de dijken en haven in het landschap, het uitbreiden en onderhouden van wandelpaden en een multifunctionele winkel/ontmoetingsplek.

Na de presentatie konden de inwoners aangeven welke zaken zij het belangrijkste vinden om op te pakken. Als voorwaarde voor het oppakken van een onderwerp werd gesteld dat er dan ook mensen moeten zijn die dit samen willen gaan trekken.

Voor de volgende drie onderwerpen gaven zich meerdere personen op:

  • Betaalbare woningen
  • Dorpsfeest
  • Identiteit Buggenum/vluchtpaden

Er komt een vervolgbijeenkomst om deze onderwerpen verder te diepen. Onderzocht wordt dan  welke partijen nodig zijn, waar specifieke expertise bij nodig is, wie connecties heeft enz.

Andere onderwerpen die men ook erg belangrijk vond waren: de fietsbrug, onderhoud trottoirs, multifunctionele winkel, Buggenum beschermd dorpsgezicht en betere afvalverzameling. Hier gaven zich echter geen mensen voor op.

Wie de volledige analyse van de inspiratieboeken wil lezen kan deze aanvragen via dorpsraad.buggenum@gmail.com

Wie de inspiratieboeken zelf wil bekijken kan daarvoor terecht in gang van de Roffert.