Ontwikkelingen kleiwarenfabriek Buggenum

Al jaren vormt de kleiwarenfabriek in Buggenum een aantasting van het unieke dorpskarakter. Eerder betrof het lucht- en geluidsoverlast en na de sluiting van het bedrijf verpaupering van de gebouwen, hallen en opslagterrein.
Uit de enquête, die de Dorpsraad in 2015 hield, kwam naar voren dat de grootste wens van de inwoners is dat de lelijke fabrieksgebouwen verdwijnen en dat er op de plek van de fabriek woningbouw komt. En wel woningen die de eenzijdige bebouwing herstellen en versterken. Ook willen veel inwoners graag dat de historische boerenhoeve Leyenhof en de bakstenen schoorsteen behouden blijven.
Vanaf 1 juli is de fabriek verkocht aan Leyenhof BV, een onderdeel van Boonen Vastgoed & Ontwikkeling uit Neer. In een gesprek met de Dorpsraad geeft Boonen aan

dat woningbouw momenteel niet haalbaar is. Hij sluit dit op de lange termijn niet uit, maar totdat een haalbare stip op de horizon vastgesteld is, heeft hij op de korte termijn andere plannen voor het terrein.
In september wordt gestart met het saneren en vervangen van de asbestdaken. Begin 2019 komen zonnepanelen op de daken. In één hal komt een stalling voor caravans en boten, in een andere een indoorruimte voor bootcamps. Wat er met de twee gebouwtjes gebeurt is nog niet duidelijk.
Hoewel de stenen schoorsteen nadelig is voor de opbrengst van de zonnepanelen, geeft Boonen aan dat ook hij er voorstander is dat deze behouden blijft. De metalen schorsteen wordt wel binnenkort afgebroken.
Ook is er een belangstellende die boerenhoeve Leyenhof wil kopen en restaureren. Hiervoor is het nodig dat de boerderij weer woonbestemming krijgt. Het terrein tot de schoorsteen, zou dan ingericht worden als tuin. Ook de beukenhaag blijft dan behouden. Vergunningaanvragen hiervoor lopen. Groot voordeel voor Buggenum is dat hiervoor de milieucategorie (nu zware industrie) van 4 naar 1-2 terugbracht moet worden.
Verder zijn er nog geen concrete plannen. Boonen denkt dat het terrein ingericht kan worden als toeristisch knooppunt. Zeker met de mogelijke verplaatsing van het haventje en de komst van een fietsbrug, kan het daarvoor een ideale locatie zijn. Gedachten zijn bijv. een heemkunde- of kleiwarenmuseum, camperplaatsen, drooghuisjes waar de zwaluwen een plek in kunnen krijgen. Hij staat open voor ideeën. Via inloopavonden van de Dorpsraad of via website dorpsraadbuggenum.nl kunnen ideeën doorgegeven worden.