Opnieuw procederen tegen mestverwerker Zevenellen

Na het succesvolle hoger beroep bij de Raad van State tegen de komst van een mestverwerkend bedrijf op het Zevenellenterrein, hebben een aantal Buggenummers en de Dorpsraad opnieuw de krachten gebundeld.

Dit is nodig door een nieuw initiatief voor de komst van een gelijksoortig bedrijf op het Zevenellenterrein. Het is echter niet verantwoord dat een mestverwerker zo dicht bij de bebouwde kom van Buggenum en op slechts een paar honderd meter van de basisschool komt.

Een mestverwerkend bedrijf vormt altijd een risico voor de gezondheid. In het afval komen gevaarlijke en schadelijke stoffen voor die zich via de bodem en de lucht in de omgeving verspreiden. Ook het risico op stankoverlast is zeer groot. Wat eveneens zorgen baart, is dat het afvalwater op de Maas geloosd zal worden. Dit terwijl bijzonder weinig bekend is over de impact van parameters als hormonen, antibiotica, pathogenen en antibiotica-resistente bacteriën die vaak nog in het afvalwater van een mestverwerker voorkomen.

Daarnaast maken de recente publicaties in diverse media duidelijk dat de overheid geen enkele grip heeft op deze sector en dat handhaving niets voorstelt. Als een dergelijk bedrijf er eenmaal is, dan is niets meer te doen tegen overlast.

Via een gespecialiseerd advocatenkantoor is vandaag daarom door een aantal Buggenummers en door de Dorpsraad een Zienswijze ingediend tegen het verlenen van een Omgevingsvergunning en van een Watervergunning. Mocht het nodig zijn dan volgt daarna de gang naar de rechter.