Reanimatie estafette ook in Buggenum?

Vrijdag 30 september 2016 organiseert stichting reanimatie estafette Limburg een estafette in Leudal.  Vanuit scholengemeenschap Sint Ursula Heythuysen wordt  de hele dag in de gemeente Leudal gereanimeerd. Een karavaan van leerlingen en begeleiders trekt die dag door alle dorpskernen en is rond 15.00 u. in Buggenum. Wie wil er mee helpen het Buggenumse onderdeel  te organiseren? Het is niet persé nodig dat je zelf mee reanimeert.

Heb je leuke ideeën hoe wij in Buggenum gestalte kunnen geven aan de reanimatie estafette? Bijvoorbeeld waar we de reanimatie houden, wie gaat reanimeren,  hoe we het geheel aankleden, wie we er verder bij betrekken enz. Geef deze ideeën dan door, maar meld je  liever nog aan om mee te organiseren, zodat het ook echt door kan gaan. We willen de karavaan graag ook in Buggenum levendig houden. Reanimatie redt levens!

Thea Eggels
weggels@onsbrabantnet.nl
0475 594943