Slechts één mogelijkheid dijken Buggenum

Als inwoners van Buggenum hebben we ons via een enquête vrijwel eenduidig uitgesproken tegen een dijk langs de Berikstraat en Dorpsstraat. Belangrijk is echter dat we ook aangeven wat een goede oplossing is. Op hoofdlijnen houdt deze het volgende in:
–   Een dijk langs de Maas, vanaf de spoorbrug tot voorbij de Dorpsstraat.
–   De tweede dijk langs de spoordijk aan de kant van het Zevenellen terrein in plaats van in het Buggenummer broek.
Om dit voor elkaar te krijgen is er een Brief aan bestuurders def. gestuurd, t.w. Waterschap, Rijkswaterstaat, Gemeente Leudal en Provincie Limburg. In deze brief wordt deze keuze stevig onderbouwd en aangegeven dat dit voor Buggenum het enige geschikt tracé is.
Let wel, in deze fase gaat het voornamelijk om de tracékeuze. Daarover wordt, naar verwachting, in september een beslissing genomen. Daarna volgt de meer gedetailleerde uitwerking. Belangrijk is dat in die fase de direct aanwonenden intensief betrokken worden.