Veel gedaan en nog veel te doen

Het jaar 2018 is voorbij. Een jaar met veel positieve ontwikkelingen in Buggenum, ook vanuit de Dorpsraad.
Toppers zijn de Buggenumse gastvrouwen die meer dan 30 nieuwe gezinnen welkom heetten met de verenigingsmappen. Dat we met steun van bijna alle inwoners konden voorkomen dat er een dijk langs het hele dorp komt en het gewonnen Hoger beroep tegen de komst van een vervuilende mestverwerker op het Zevenellenterrein.
Lees meer over alles wat bereikt werd, wat minder goed ging en wat we in 2019 van plan zijn in
Jaarbrief Dorpsraad 2018-2019 (PDF-versie)