Voortgang procedure mestverwerking

De komst van de mestverwerker op het Zevenellenterrein blijft zorgen baren. De behandeling bij de Raad van State van 24 januari j.l., beperkte zich tot het bepalen van belanghebbendheid. Hierbij gaat het om elementen als afstand tot, zicht op, ruimtelijke uitstraling en milieugevolgen door de fabriek.
De Dorpsraad werd door aantal inwoner gemachtigd om hun belang te behartigen en heeft in overleg met het advocatenkantoor BoelsZanders een nota opgesteld om de belanghebbendheid aan te tonen. De Dorpsraad kreeg tijdens de behandeling bij de Raad van State ruim de tijd om de standpunten te bespreken en toe te lichten.
Verwachting is dat in maart een uitspraak volgt. Zie voor de mogelijke uitspraken bijgevoegde brief.