Voorzittersoverleg Buggenum

Maandag 12 juni organiseerde de Dorpsraad  het eerste voorzittersoverleg van de 10 grootste Buggenumse verenigingen. Aanleiding was een verzoek van de fanfare aan de Dorpsraad om met de andere verenigingen van gedachten te kunnen wisselen over zaken waarmee iedereen te maken heeft.

Omdat het verenigingsleven van grote invloed is op de leefbaarheid van Buggenum, nam de Dorpsraad deze taak graag op zich. Het was sowieso een zeer geschikt moment, vanwege het online gaan van buggenuminbeeld.nl, de nieuwe website voor Buggenum.

Na de presentatie van de website, gingen de voorzitters met elkaar in gesprek. De volgende drie onderwerpen kwamen ter tafel:

  1. het activeren van inwoners om deel te nemen aan het verenigingslevens;
  2. het gebruik maken van elkaars competenties zodat niet iedereen steeds opnieuw het wiel hoeft uit de vinden;
  3. het meer inzicht krijgen in subsidiemogelijkheden en de aanvraagprocedures van subsidies.

Een verslag van de bijeenkomst wordt nog naar de voorzitters gestuurd.

Afspraak is dat in het najaar een vervolgbijeenkomst gaat plaatsvinden. De genoemde onderwerpen komen dan aan bod, maar ook gaan de voorzitters te rade bij hun achterban en komen er mogelijk  punten bij op de agenda.