Wonen

Doel Wonen en huisvesting
Voor zover mogelijk houdt de Dorpsraad zich bezig met het bevorderen c.q. uitbreiden van woningbouw in Buggenum. Dit omdat het aantal inwoners bepalend is voor de leefbaarheid en het behoud van de voorzieningen. De Gemeente heeft echter aangegeven dat het woningaanbod (incl. bouwkavels) de behoefte in de komende jaren ruim voldoende dekt. Dit ondanks een voorspelde groei van het aantal inwoners. Het is dus zaak om nog meer “nieuwe” inwoners aan te trekken.

Organisatie werkgroep
Wonen valt onder de werkgroep die ook ‘voorzieningen’ en ‘evenementen’ onder haar hoede heeft.

  • Coördinator van de werkgroep is Ton Boonen.
  • De andere leden zijn: Ger Laemers, Chantal Wijers, Chris Rulkens en Heleen Wijers.

Heeft u ideeën of vragen met betrekking tot Wonen dan kunt u contact opnemen met de Dorpsraad middels het contactformulier op deze site.